Hjälp till Djuren

Djurkommunikation 

Här håller vi koll tillsammans Vad vill och behöver ditt djur?

Behov har vi ju alla, inget okänt att våra husdjur och övriga djur har det också. Men vad vi sällan tänker på är att de behöver mer än mat, husrum och kärlek.

De behöver vår uppmärksamhet och vår förståelse över att de vet mer om oss än vad vi själva gör ibland. När du upplever att kommunikationen er emellan är bruten, när du känner att det finns något att förstå, det är då som du tar kontakt med mig för en djurkommunikation.

På distans skriver jag ner all den information som kommit upp, vi har även ett kort samtal efteråt och det jag skrivit ner kommer du att få i brev hem till dig.

Vill du att jag kommer jag hem till er. Då tar jag 40kr milen i reseersättning + ordinarie kostnad.

Kontakthealing för djur

Djurens egen förmåga till läkning står långt över den möjlighet som vi människor ger oss själva idag. Likväl står vi nu inför att djuren sätts på medicin lika självklart som för oss människor, ibland vid minsta lilla krämpa.

I mitt arbete har jag sett djur tillfriskna från otäcka sår till höftproblem och mentala obalanser.

Jag reser hem till dig för att arbeta i ditt hem, i ladugården eller ute på fältet.

Jag tar 40kr milen i reseersättning + ordinarie kostnad.

Distanshealing för djur

Om du önskar min hjälp för healing till ditt djur, men du bor långt bort kan du boka en tid, för Distansdjurhealing.

Det som är viktigt är att ditt djur har möjlighet till vila likväl som till rörelse. Vid Distansdjurhealing samtalar vi ca 10-15 minuter efteråt. Du får ett skrivet brev med allt som kommit fram under healingen.

För att boka ring 0735-890854 eller maila greenleaves.andersson@telia.com