MEDIUM


MEDIAL COACHNING

Medial Coaching en samtalsform där jag jobbar tillsammans med mina Guider för att kunna se vad som håller dig tillbaka i livet. Jag har skapat Coachningen utifrån delar av Drömterapin och de samtal som jag har haft genom åren med klienter. I coachningen blandar jag samtal, där du får titta på olika mönster och situationer utifrån de problem som du upplever i ditt liv.


För att kunna hjälpa dig på ett djupare plan, använder jag djupmeditationer som låter dig hela dig själv i dina olika delar. Här jobbar vi med dina olika delpersonligheter, dina inre barn som är delar av dig från du var liten till den du är idag.


Många av oss har ingen där att bolla problem med och ofta vill vi inte lasta över dem på våra vänner utan vi bär dem tills de blir oöverstigliga för oss att hantera. Därför är ett samtal med coachning väldigt värdefullt, du behåller dina vänner och kan glädjas med dem och ni kan lyssna på varandra i det ni orkar med. Samtidigt får du en chans till att både se dig själv och skapa förändring.

Det är genom, coachande samtal, där jag använder min medialiet och ledda meditationer. Som jag kan stödja dig, ge dig personlig utveckling och lösa upp blockeringar.

Du får här hjälp till läkning på det mentala och fysiska planet.

Ofta visar det sig under denna stund att du hittar din väg, din vilja att gå vidare.


Skulle du vilja finns möjlighet till att boka upp en Spirituell healing efter coachningen.

TAROT

Intuitivt och tillsammans med mina andliga Guider använder jag mina tarotkort. Genom det som kommer fram kan du få vägledning i ditt liv.

Korten ger dig en möjlighet att följa det som jag ser och förmedlar till dig.

Vi samtalar om det som kommer upp och du kan känna ett stöd i livet. Jag ser gärna att du spelar in för ditt fortsätta växande.

PRIVAT SEANS

Vid en Privat Seans, kommer du enskilt till ett samtal med någon från andra sidan, som har lämnat jordelivet.


Du kan be om att få tala med någon specifik, men det är inget som jag kan lova. 


Ibland är den själ som kommer en avlägsen släkting, vän, arbetskollega, granne eller skolkamrat.


Då är det budskapet som är det viktiga och förståelsen till att livet går vidare.


Är ni flera ur en familj eller släkt som önskar en Privat seans, går det bra att komma gemensamt.


Under seansen går det bra att ställa frågor till den själ som kommit.


Här kommer ni till det tända ljuset, den stilla musiken (om ni vill) och till lugnet. Med kärlek

Greenleaves Andersson

För att boka ring 0735-890854 eller maila greenleaves.andersson@telia.com