MEDIUMARBETE/ ÄNGLAMEDIUM

MEDIAL RÅDGIVNING

Det är nu 21 år sedan jag gav min första sittning. Men då liksom nu arbetar jag med mina guider för ditt allra bästa. Detta gör jag genom att titta tillbaka på ditt liv, för att så se hur det ser ut framåt. Vilka val du står inför och hur du bäst kan göra för att stå stadigt med fötterna på jorden. Här är det mest jag som pratar och berättar men Du har givetvis möjlighet till att ställa frågor.

MEDIAL RÅDGIVNING HOS ETT ÄNGLAMEDIUM

Sedan juli 2022, är jag utbildad till Änglamedium, det innebär att det enbart är Änglarna som lämnar budskap. Det kan vara olika Ärkeänglar och kanske får du en känsla och förståelse för din egen Skyddsängel.

Jag spelar in hela ditt samtal och kommer därefter att sända dig en fil på inspelningen. Om du inte önskar få det inspelat, säger du bara till.

MEDIAL COACHNING

Medial Coaching en samtalsform där mina guider är med och lotsar i det som kommer upp. Många av oss har ingen där att bolla problem med och ofta vill vi inte lasta över dem på våra vänner utan vi bär dem tills de blir oöverstigliga för oss att hantera. 

Det är genom, coachande samtal, där jag använder min medialiet och ledda meditationer. Som jag kan stödja dig, ge dig personlig utveckling och lösa upp blockeringar.

Du får här hjälp till läkning på det mentala och fysiska planet.

Ofta visar det sig under denna stund att du hittar din väg, din vilja att gå vidare. 

PRIVAT SEANS

Vid en privat seans möter du en själ som lämnat jordelivet och som önskar ge dig ett budskap som kan vara dig till hjälp i livet. Ibland händer det att det kan bli flera själar som kommer och hälsar på.

Detta beror på hur mycket tid den första själen behöver för sitt budskap och hur du själv vill att mötet skall vara. 

Jag spelar in och vet, att det ibland händer att seansen inte blir inspelad av olika anledningar från Spirits håll. Du får sedan inspelningen på fil sänd till dig.

TAROT

Intuitivt använder jag mina tarotkort. Genom det som kommer fram kan du få vägledning i ditt liv.

Korten ger dig en möjlighet att följa det som jag ser och förmedlar till dig.

Vi samtalar om det som kommer upp och du kan känna ett stöd i livet. Jag ser gärna att du spelar in för ditt fortsätta växande.

RENING AV HUS

Rening av hus började jag med 2003

När jag renar ditt hem eller annan byggnad, hjälper jag även själar över till andra sidan. Ibland får även du vara med i det arbetet.

Jag kommer hem till dig för att rena ditt hem eller annan form av hus t.ex. ladugård m.m. när du upplever att du har problem med andevärlden, obehag av oförklarlig andledning.

Du kanske hör saker eller förnimmer något som stör dig. Det kan även vara dina barn eller djur som upplever obehag i form av att de upplever eller ser andevärlden.

Då detta arbete helt beror på omständigheter och storlek på hus arbetar jag alltid på löpande timme. Oftast tar det mellan 1-3 timmar, men som sagt det kan variera.

Med kärlek

Greenleaves Andersson

För att boka ring 0735-890854 eller maila greenleaves.andersson@telia.com