Lisa Palm

Lisa Palm

Görel Korner

Görel Korner

Ann-Louise Persson

Ann-Louise Persson

Diplomerade Spirituella Healers vid Hjärtat´s Livsharmoni

Diplomerade Spirituella Healers vid Hjärtat´s Livsharmoni

Lisa Palm Tolg, Lädja Småland Diplomerad 2019

Görel Korner Väckelsång, Småland Diplomerad 2021

AnnLouise Persson Diplomerad 2021 Rottne

Personerna på bilderna, är de elever som har gått utbildningen i Spirituell Healing och fått diplom. Under bilderna ser du namn och var dom verkar i Sverige. Jag kan varmt rekommendera var och en av dem.

Med kärlek

Greenleaves Andersson