Öppet tider/ Opening hours

Boka via Epassi se länk nedan.

Boka här via mail/meddelande

Dessa öppettider gäller från 1 januari 2024Måndag/Monday:    09.00 - 18.00

ANNANDAG PÅSK ÖPPET FÖR BESÖK TILL KONST OCH FOTOUTSTÄLLNING 10:00 - 16:00


Tisdag/Thuesday:  09.00 - 18.00


Onsdag/Wednesday: 09.00 - 20.00


Torsdag/Thursday: 09.00 - 18.00


Fredag/Friday:    09.00 - 18.00 LÅNGFREDAGEN STÄNGT


Vill du bara komma hit för att handla eller för ett andligt samtal ring mig så avtalar vi en tid du välkommen hit.

För att boka ring 0735-890854 eller maila greenleaves.andersson@telia.com


 
 
 
 

Phone number: 0735-890854 / 0477-20223

Email: greenleaves.andersson@telia.com

Gällande regler GDPRGDPR, General Data Protection Regulation 2018-/ Personuppgifts användning och hantering HJÄRTAT´S LIVSHARMONI DUNSHULT, GRÖNALUND 362 95 URSHULT.


Mailadresser och Kunduppgifter sparas vid längre tids kontakt - Raderas efter 6 mån eller vid årets avslut, efter avslutad kundrelation.


Journaler förs separat - Vid avslutade behandlingar, borttages journalen, 1 år efter avslutad kundrelation.


Fallbeskrivningar skrivs utan personliga uppgifter med enbart första bokstaven i för och efternamn - Sparas enbart i lärande syfte- Borttages efter 2 år.


Leverantörsinformation sparas 1 år- Därefter raderas eller slängs informationen. Avtal sparas separat - Raderas vid årets slut om avtalet löpt ut.

Rutiner Mail och kunduppgifter gås igenom två gånger per år. Journaler gås igenom varje månad. Leverantörsinformation gås igenom varje månad. Avtal gås igenom en gång om året.INGA PERSONUPPGIFTER ELLER UPPGIFTER AV ANNAN ART LÄMNAS VIDARE TILL ANNAN PART.

NO PERSONAL INFORMATION ARE GIVEN TO A THIRD PART, AS NO OTHER INFORMATION HANDS OVER TO ANY OTHER PART.


Vid önskan om att få ut egna lagrade, personuppgifter; Kontakta Greenleaves Andersson via telefon; 0477-202 23, eller via email, andersson.greenleaves@gmail.com Svar lämnas via email.


Följande gäller fr o m 20180508

För ömsesidig respekt Greenleaves Andersson

 

I mitt arbete jobbar jag både med, personliga besök och via webben med Zoom, vilket gör att jag kan arbeta både i Sverige och andra länder. Undrar du över något sänd mig ett mail, så får du ett svar. Bokar mig gör du via, tele: 0735 - 89 08 54 eller email: greenleaves.andersson@telia.com eller på Epassi.se

I do my work both thru personal meetings and by the webb on Zoom. This makes it possible for me to work all over Sweden, as well as in other countries. If you want to make a reservation, or  wonder about something, please write me a email. If you want to do a reservation, call 073 - 589 08 54 or email: greenleaves.andersson@telia.com