Copyright Greenleaves Andersson

Copyright Greenleaves Andersson

I Drömmens värld - finns läkning

Välkommen in till Drömmens värld

Jag är utbildad, Drömterapeut och Drömtolkare enligt Minervametoden, vid Drömakademin, av Eva Rosén i Norrköping. Samt gått kurs för Louise Minerva-Li som är grundare till Minervametoden,

Här berättar jag om de olika teknikerna som jag har lärt mig och om hur dom kan vara dig till hjälp både mentalt och fysiskt.

Att arbeta med drömmar ger alltid ett djup, en djupare förståelse och en känsla av att det där brevet som kom under natten, i form av en dröm, är viktigt. För att vi behöver kunna använda det i vår vardag.

Det som skiljer en Drömterapi från en Drömhealing är djupet som du når inom dig. Du kan se tolkningen som den första hjälpen och skalet på löken, drömhealingen kommer djupare men är också bara ett steg på vägen medan drömterapin låter dig nå ditt djupaste djup och helt släppa taget om problemet.

DRÖMTERAPI-

I Drömterapin finns olika sätt att nå dessa inre djupa rum, vi kan arbeta med din nattdröm, din smärta, ditt beteende, din känsla eller tidigare liv. Det sist nämnda gör vi när vi inser att vi inte kan komma längre-djupare in i detta livet, utan vi behöver gå längre tillbaka i tiden.

Jag har varit med om att läka ut inflammationer, smärtor, obalanser, tvångsbeteenden och osunda förhållningssätt under de år som jag har arbetat med drömterapi.


 DRÖMTOLKNING-

Här lämnar du mig din dröm via mail eller brev och jag tolkar den utifrån de symboler, känslor, m.m. som kommer upp till ytan. Vi diskuterar min tolkning och du får en chans till att reflektera och komma med egna tankar kring drömmen.

Du får insikt om ditt liv och var du står, samt vad du kan göra för att hjälp dig själv eller om du vill gå vidare med en Drömterapi eller en Drömhealing.

DRÖMHEALING/DRÖMSPEL-

Drömtolkning med Drömhealing/Drömspel- är något som du gör på nästa plan, alltså efter en tolkning av din dröm. Du kan se det som ett steg ner på trappan till ditt inre djup. Antingen så tolkar jag din dröm innan du kommer eller så tolkar jag den samtidigt som du är här, varpå vi arbetar med, Drömhealing.

DRÖMGRUPP-

I drömgruppen, tolkar vi drömmarna som deltagarna tar med sig, gemensamt, varpå den som fått sin dröm tolkad gör en drömhealing tillsammans med mig.

Här lär du dig som deltagare om drömmars betydelse, allmän drömkunskap och att tolka dina drömmar.

I drömhealingen som följer får du en chans till att släppa de blockeringar som drömmen påvisar. Det kommer att vara högt till tak, vi har alla tystnadsplikt om det som vi upplever gemensamt.

Du får vara beredd på att ge dig hän och våga släppa det som kommer upp. Du är med oss, vi hjälper och stödjer dig tillsammans med övriga gruppen.

Jag håller föreläsningen "I Drömmens Öga". Där jag berättar om olika former av drömmar, lite drömkunskap och egna erfarenheter.

För att boka in mig för att hålla föreläsningen, kontakta mig via e-mail på: greenleaves.andersson@telia.com. 

Med kärlek Greenleaves Andersson

För att boka ring 0735-890854 eller maila greenleaves.andersson@telia.com